Οικιακή Χρήση

ΜΕΝΟΥ

Η θέρμανση, το ζεστό νερό, το μαγείρεμα των τροφών, ο φωτισμός, οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν ανέσεις της καθημερινής ζωής που κανείς δεν μπορεί να απαρνηθεί σήμερα.

Αν η ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά είναι αναντικατάστατη για τον φωτισμό και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών, το Φυσικό Αέριο αποτελεί την ιδανική μορφή ενέργειας για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες.

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των οικογενειών για το Φυσικό Αέριο αποδεικνύει ότι η γνώση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει δεν αποτελεί κοινό μυστικό μόνο των τεχνικών του κλάδου.

Ωστόσο, το Φυσικό Αέριο στα σπίτια μας δεν εξυπηρετεί μόνο την ανάγκη των μεμονωμένων χρηστών για άνεση και οικονομία, αλλά προεκτεινόμενο και στο κοινωνικό σύνολο, συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Το Φυσικό Αέριο μπαίνει στα σπίτια μας με τρόπο πολύ διακριτικό: μέσω ενός σωλήνα σύνδεσης με τις οικιακές συσκευές.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία προβλέπει ότι όλα τα νέα κτίρια - ήδη από κατασκευής τους - θα είναι πλέον προορισμένα ώστε να τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Για το λόγο αυτό, όταν τα ακίνητα διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση, αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Η ευρεία γκάμα των συσκευών Φυσικού Αερίου παρέχει οπωσδήποτε τη δυνατότητα έγκυρων λύσεων στα πλέον ποικίλα προβλήματα εγκατάστασης.

Ανάμεσα στις σύγχρονες συσκευές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς εξοικονόμησης παρουσιάζουν οι "λέβητες συμπύκνωσης", λόγω των υψηλότατων αποδόσεών τους.

Επιπλέον, οι λέβητες, οι θερμοσίφωνες και τα θερμαντικά σώματα "κλειστής εστίας καύσης", χάρη στην ευελιξία της τοποθέτησής τους και στην ασφάλεια λειτουργίας τους, μπορούν να εγκατασταθούν ακόμη και σε κτίρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση των παραδοσιακού τύπου συσκευών.

Μια λελογισμένη χρήση του φυσικού αερίου, με τήρηση των κανόνων ασφαλείας, επιτρέπει την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων του δίχως κίνδυνο για άτομα και πράγματα.