Εμπορική Χρήση

ΜΕΝΟΥ

Μια σειρά επαγγελματικών χώρων όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα πλεονεκτήματά του αλλά κυρίως επιτυγχάνοντας μεγάλο οικονομικό όφελος.

Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν  το φυσικό  αέριο ως συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους. κυρίως για τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων.
  • Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών). 
  • Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών.
  • Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία.
  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.