Κοινωνία

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία, παρουσιάζει έντονη κοινωνική δράση, ανταποκρινόμενη  στις ανάγκες και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η δράση αυτή μεταφράζεται σε :

  • προσφορά προς  τοπικούς φορείς  Περιφέρεια – Δήμοι, Κοινωνικά Παντοπωλεία,
  • ενίσχυση του σημαντικού ρόλου των Κοινωφελών Οργανισμών
  • και τέλος δυναμική συμμετοχή των εργαζομένων της Εταιρείας σε δράσεις και εκδηλώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.