Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη

ΜΕΝΟΥ

Ο υπολογισμός της ενέργειας του Φυσικού Αερίου (kWh), που παραλαμβάνεται σε Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται με βάση την μέση Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου σε ημερήσια βάση, και τον όγκο του Φυσικού Αερίου.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία της Μέσης Ημερήσιας Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (kWh /Nm3) για τα Σημεία Εισόδου των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ανά μήνα για κάθε έτος:

2023

Οκτώβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

Αύγουστος 2023

Ιούλιος 2023

Ιούνιος 2023

Μάιος 2023

Απρίλιος 2023

Μάρτιος 2023

Φεβρουάριος 2023

Ιανουάριος 2023

2022

Δεκέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Οκτώβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

Άυγουστος 2022

Ιούλιος 2022

Ιούνιος 2022

Μάιος 2022

Απρίλιος 2022

Μάρτιος 2022

Φεβρουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

2021

Δεκέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021

Αύγουστος 2021

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021

Φεβρουάριος 2021

Ιανουάριος 2021

2020

Δεκέμβριος 2020

Νοέμβριος 2020

Οκτώβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Άυγουστος 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.