Ιστορική Διαδρομή

ΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της από 01/01/2017 με δραστηριότητα α) προγραμματισμού, (β) μελέτης, (γ) σχεδιασμού, &  (δ) κατασκευής δικτύων φ.α. στους Δήμους και Κοινότητες της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης & την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το δίκτυο της Εταιρείας, εξυπηρετεί 14 Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης & 18 Καλλικρατικούς Δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι  έχουν ήδη ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου.

Μέσω ενός σύγχρονου δικτύου αγωγών που αναπτύσσεται  διαρκώς, και έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και το περιβάλλον, η Εταιρεία διανέμει το φυσικό αέριο με ασφάλεια.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.