Αποθέματα Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Τα παγκόσμια αποθέματα και η κατανάλωση

Tα αποθέματα του Φυσικού Αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες τα αποθέματα Φυσικού Αερίου, ανέρχονται σε 6.641,8 τρισεκατομμύρια κ.π. ή 188,1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 188.100 δισεκατομμύρια κυβικά, εκ των οποίων την μερίδα του λέοντος κατέχει η Ρωσία, με 1.320,5 τρισεκ. κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθεί το Ιράν, με 1.133,6 τρισεκ.κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Φυσικού Αερίου τα οποία  κατά το 2020 ανέρχονται σε 188 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, επαρκούν για περισσότερα από πενήντα πέντε χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του ιδίου έτους. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι αυτά επανασυντίθενται εξίσου. Σε αυτό βεβαίως βοηθά ιδιαίτερα η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.