Αποθέματα Φυσικού Αερίου

ΜΕΝΟΥ

Τα παγκόσμια αποθέματα και η κατανάλωση

Tα αποθέματα του Φυσικού Αερίου είναι εξίσου κατανεμημένα παγκοσμίως με αυτά του πετρελαίου. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες τα αποθέματα Φυσικού Αερίου, ανέρχονται σε 6.641,8 τρισεκατομμύρια κ.π. ή 188,1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 188.100 δισεκατομμύρια κυβικά, εκ των οποίων την μερίδα του λέοντος κατέχει η Ρωσία, με 1.320,5 τρισεκ. κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ενώ στην δεύτερη θέση ακολουθεί το Ιράν, με 1.133,6 τρισεκ.κυβικά πόδια αποδεδειγμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Γενικά αποδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Φυσικού Αερίου τα οποία  κατά το 2020 ανέρχονται σε 188 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, επαρκούν για περισσότερα από πενήντα πέντε χρόνια με τους ρυθμούς παραγωγής του ιδίου έτους. Ενώ φαίνεται ότι κατά την εξαγωγή και την κατανάλωση τα αποθέματα λιγοστεύουν, οι τάσεις και η εμπειρία του παρελθόντος αποδεικνύουν ότι αυτά επανασυντίθενται εξίσου. Σε αυτό βεβαίως βοηθά ιδιαίτερα η πρόοδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την εύρεση και την εξαγωγή του Φυσικού Αερίου.


DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.