ΜΕΝΟΥ
Το My portal είναι η διαδικτυακή υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς και ομαλής επικοινωνίας, καθώς και την αποδοτική παροχή υπηρεσιών μεταξύ των Χρηστών Διανομής και της Εταιρείας. Οι εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Διανομής, μπορούν μέσω της πλατφόρμας my portal, να καταθέτουν τα αιτήματά τους προς την Εταιρεία, να παρακολουθούν την εξέλιξή των αιτημάτων αυτών μέσω ενημερώσεων, με απώτερο στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Τελικών Πελατών καταναλωτών φυσικού αερίου.
 
Για την χορήγηση κωδικών πρόσβασης για την εφαρμογή My portal, απαιτείται επικοινωνία με την Διεύθυνση Πρόσβασης Δικτύου & Πληροφοριακών Συστημάτων (nam.grac@edathess.gr) της Εταιρείας.

DEDA Logo
Την 30/09/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με την απορρόφηση τους από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ, η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει όλων των έννομων σχέσεων των απορροφόμενων Διαχειριστών.